Retourbeleid

BereVini respecteert de regels met betrekking tot het terugbetalen van de door de consument koper gestorte bedragen conform de Wet van 13 juni 2014 betreffende het recht op retour.

De koper kan afzien van de aankoop in de webshop binnen een periode van 14 dagen na aankoop. De kosten voor terugzending zijn ten laste van de koper. De koper brengt ons van de retourzending op de hoogte via email naar retour@berevini.eu

De producten moeten door de koper in de oorspronkelijke, onbeschadigde en originele verpakking, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzing en de factuur/leveringsbon (of leesbare copie) teruggestuurd worden naar: BereVini, Silvesterdennenlaan 16, 2390 Oostmalle.  De goederen moeten onverwijld voor verstrijken van de 14 dagen na beslissing tot uitoefenen herroeprecht door de koper aan de verkoper worden overhandigd/geleverd.

De terugbetaling van de aankoopsom van de goederen kan enkel gebeuren via bankoverschrijving en dit binnen 14 dagen na fysieke ontvangst van de goederen door de verkoper. In zoverre de koop gedaan werd via een tegoedbon of kortingbon, kan de terugbetaling eveneens gebeuren via een tegoedbon van het betreffende bedrag.

Bij beschadiging van de goederen of gebruikssporen zal de verkoper de koper hiervan inlichten. De vastgestelde waardevermindering wordt afgehouden van de terug te betalen som.

Het verzakingsrecht is enkel van toepassing voor de aankoop van producten voor niet-beroepsmatige doeleinden.

U kan hiervoor ook dit formulier gebruiken: 

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING (dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) 

Aan BereVini, Silvesterdennenlaan 16, 2390 Malle, retour@berevini.eu 

"Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*) 

- Besteld op (*)/Ontvangen op (*) 

- Naam/Namen consument(en) 

- Adres consument(en) 

- Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) 

- Datum (*) 

Doorhalen wat niet van toepassing is." 

keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x